Academic Committee

Alphabetical Order

Sijing Wang
Chair

Runqiu Huang
Chair


Academic Committee Members(to be added):
Bin Shi
Bo An-Jang
Carlos Delgado
Charles W. W. Ng
Chungsik Yoo
Defang Kong
Dingcheng Huang
Doug Johnson
Eugene Voznesensky
Faquan Wu
Fawu Wang
Hengxing Lan
Hsein Juang
Huiming Tang
Jean Hutchinson
Jean-Alain Fleurisson
Jian Yang
Jianbing Peng
Jianmin Zhang
Jianxin Hua
Jinxiu Yan
John Ludden
Kyoji Sassa
Lansheng Wang
Manchao He
Martin Culshaw
Nicola Casagli
Niek Rengers
Norberto Jorge Bejerman
Peng Cui
Qing Wang
Rafig Azzam
Resat Ulusay
Ricardo Oliveira
Roger Frank
Scott F. Burns
Shitian Wang
Shutao Yang
Tamunoene Kingdom Simeon Abam
Vassilis Marinos
Wei Wu
Wei Zhang
Xiao Li
Xiating Feng
Yueping Yin
Yusheng Gao
Zelian Chen
Zuyu Chen

Organizing Committee

Alphabetical Order

Qiang Xu
Chair

Qiangbing Huang
Vice Chair

Shengwen Qi
Vice Chair

Xiangjun Pei
Vice Chair

Xiaoqing Chen
Vice Chair

Yuyong Jiao
Vice Chair


Xuanmei Fan
General Secretary


Organizing Committee Members(to be added):
Chaojun Ouyang
Chaosheng Tang
Jianjun Zhao
Liangqing Wang
Ning Liang
Wen Zhang
Yuhuan Song